Visning av den unika St Paul!

I samarbete med Stockholms Stadsmission, M3 bygg och Spridd arkitekter
bjuder KFS AB in till en visning av St Paul den 11 oktober kl. 13.00.
I St Paul har det utförts den mest unika, genomgripande förändringen av ett kyrkorum i Sverige.

St Paul invigs i december, men du kan får se den före alla andra!
På visningen ska vi berätta om hur flexibla rum har skapats inuti kyrkorummet för många olika typer av verksamheter, med angränsande servering och kontorslösningar. Givetvis bjuder vi också på fika och förfriskningar.

Schemat för visningen

13:00 Åsa Paborn, Direktor och Linda Larsson Verksamhetschef, Stadsmissionen, hälsar välkomna och berättar om Verksamheten som ska bedrivas i St Paulskyrkan.

13:30 Marika Markovits, Domprost Stockholm, Vikten av att anpassa även Svenska kyrkans kyrkorum för framtiden.

13:45 Kaffepaus.

14:00 Max Laserna, antikvarie, Kyrkans historik och lagskydd.

14:15 Klas Ruin, arkitekt Spridd Arkitekter AB, Ombyggnad till en flexibel kyrkobyggnad.

15:00 Fruktpaus med stationer i olika delar av byggnaden, dvs rundvandring för den som vill.

15:30 Sven Löfvenberg Projektchef KFS AB och Stefan Fällman M3 Bygg AB, Byggprojektet, att driva ett byggprojekt med förändringar men ändå hålla projektbudget. Samt ytterligare exempel från kyrkoombyggnader.

16:00- 17:00 Avslutande mingel och bubbel.

Visningen är ett samarbete mellan: