Processen

Hur fungerar kvalitativt omhändertagande av en fastighet?
Här kan du läsa om KFS agila arbetsprocess.
  • 1
    Förvaltning

    Löpande planerat underhåll-PU
    Lokalförsörjningsplanering-LFP. Verksamhetsanpassning av lokaler till verksamhetens behov.

  • 2
    Förstudie

    Analys av projekts genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser. Programhandlingsprojektering, definierande av byggprojektet som produkt, beställarens behov och anspråk.

  • 3
    Projektering

    Planläggning, planering och utredning: Systemhandlingsprojektering, Bygghandling, Förfrågningsunderlag, Upphandling av entreprenör.

  • 4
    Byggentreprenad

    Projektstyrning som oftast är i form av samverkansentreprenad.

  • 5
    Förvaltning

    Besiktning, Garantitid efter avslutat byggprojekt.
    Fastigheten återvänder till förvaltningen och ska på nytt underhållsplaneras.