Beställare

Stockholms stadsmission

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

St Paulskyrkan i Stockholm

Kyrkan byggdes på 1880 talet av Metodisterna. Stadsmissionen är ägare till fastigheten Rosendal Mindre 6 och kyrkan S:t Paul (”S:t Paulskyrkan”).

Stadsmissionen med hjälp av KFS AB kommer att renovera och bygga om S:t Paulskyrkan till verksamhetslokaler anpassade för sin fortsatta verksamhet. Projektet innebär ingrepp i en kulturhistorisk miljö och ställer höga krav på kvalitet och utförande där ett väl utvecklat samarbete mellan Stadsmissionen och Entreprenören är en förutsättning. Målet med ombyggnationen är bland annat att göra S:t Paulskyrkan till en nymodig, öppen och välkomnande plats för Stadsmissionens besökare.

- Projektet avser att skapa ett gatunära landmärke som ska utgöra en öppen mötesplats för alla Stockholmare, en mötesplats mellan ”olikar”.
- Ombyggnaden består i stort av:
- Installation ay undercentral, ventilation samt el
- Installation av nytt storkök, nya bjälklag, nya rum och hiss
- Installation av ny höj- och sänkbar scen och ny ljudanläggning
- Fasadrenovering och byte av skiffertak
- Marken mot Mariatorget ska hårdgöras
- Tillgänglighetsanpassning av golv- och markhöjder i kyrkan

KFS ansvar och roller
  • Projektchef/Ombud
  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Projektingenjör