Beställare

Gävle församling

Projektledare

KFS - Robert Edman

Staffans kyrka – Totalrenovering och nya lokaler, samlingslokal och kontor, pågående

Projektering, renovering och om/nybyggnad pågår sedan 2017.
Antikvarisk restaurering kombineras med nyproduktion och avancerade grundläggsförstärkningar.
Staffans kyrka invigdes 1923 och är ritad av Knut Nordenskjöld. Genom kyrkans snart 100-åriga historia har endast mindre renoveringar utförts. Nu behovet av en större renovering stort.
Gävle Pastorat tar därför ett helhetsgrepp och renoverar hela kyrkans interiör, tekniska system och exteriör markplanering. Samtidigt görs även tillgänglighetsanpassningar och modernisering av byggnaden.
Man har genom året haft stora problem med mögel som grundar sig i att man vid byggnationen lämnat kvar gjutform i organiskt material. Trävirke i kyrkans källare/grundläggning som möglat i nästan 100 år.
En stor del av projektet är därför att sanera kyrkans källare, varför stora mängder av schaktmassor behöver tas ur. I och med detta tillskapas nya ytor kyrkans sutterängplan.
I de nya ytorna bygger vi ny samlingslokaler och kontor. En helt ny våning innanför kyrkan befintliga murar!

Den tekniska utmaningarna är stora och behöver kombineras med hög antikvariskt hänsyn.
Utmanande men det är vi experter på!

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekt/Byggledare
  • Projekteringsledare

KFS är mycket stolta över att Staffans kyrka är en av fem objekt som är nominerade till Gävle kommuns arkitekturpris i år.

Här är formuleringen för nomineringen:

”Kyrkan som från början är byggd med inspiration från olika epoker från medeltid till 1900-tal har fått en ny årsring och är idag en byggnad där nytt möter gammalt i en arkitektonisk helhet!”

Läs mer om Gävle arkitekturpris och de andra nominerade objekten på Gävle kommuns hemsida!