Beställare

St Johannes församling

Projektledare

Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB

St Johannes församlingssal och trappa, avslutad

Projektering restaurering och nybyggnation 2016-2019.
Nyproduktion av församlingssal under den stora monumentala stentrappan till St Johannes kyrka med entréer genom de två kapellen vid trappans fot. Projektering och produktion mellan 2017-2019.
Stor byggteknisk utmaning att demontera befintlig trappa, schakta ur intill kyrkans grundläggning och gjuta en ny byggnad i betong mellan de två kapellen. Därtill få till en bra ljus- och ljudmiljö i alla rummen som skapades och samtidigt montera tillbaka stentrappan för att dölja den nya salen. De outnyttjade kapellen har fått nya användning och församlingen har fått lokaler för flera olika användningsområden. En lyckad samverkansentreprenad med duktiga projektörer och entreprenörer som i gott samarbete och innovativt tänkande skapade goda tekniska och ekonomiska lösningar.

Det fina arbetet resulterade i ROT-priset 2020.

Juryns motivering:
”Med knappt synliga ingrepp har man, under den monumentala trappan framför Johannes Kyrka, lyckats trolla fram en plats där tillsynes ingen plats fanns. En föredömlig samverkansentreprenad där församling entreprenör och arkitekt genom gott samarbete och innovativt tänkande skapat goda tekniska och ekonomiska lösningar.

Befintliga outnyttjade kor har återupplivats och förbinds med ett nybyggt underjordiskt rum vilket överraskar i rymd och ljusflöde från väl integrerade taklanterniner samt korens nya dörrar i glas. Detta skapar också förbindelse med kyrka och park och blir till ett givande möte mellan gammalt och nytt.

Nu finns möjlighet att hålla en borgerlig begravning såväl som ett kyrkligt bröllopsfirande, här får skolbarn en plats att sitta i lugn på rasten och här kan församlingen utöva sin verksamhet. Ett känsligt tillägg som skapar nya rumsliga värden likväl som en plats för möten mellan människor.”

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekteringsledare
  • Projekt/Byggledare
  • Förvaltning