Beställare

S:t Johannes Församling Stockholm

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Renovering av St Johannes kyrktorn, pågående

St Johannes kyrktorn håller nu på att restaureras efter att kyrkan har varit stängd i ca två år. Nedstängning var en säkerhetsåtgärd då risk fanns för att tornets stålkonstruktion skulle kunna falla ner i vapenhuset.

Kyrktornet är ett av få kyrktorn som är ett uppmurat torn av tegel och granit. Högst upp vilar spiran med ett 6 meter kors med utsmyckningar och 10 meter ner i tornet hänger ett 6 ton tungt stålfundament. Fundamentet är till för att mothäva svängning på spiran och horisontalkraft på tornet.
Nu när den 87 meter höga ställningen är monterad, kommer allt stål att bytas ut, frostskadat tegel att bytas, urtavlorna renoveras, ny tegelfog och plåtarbeten samt förgyllningar kommer att åtgärdas.
Projektet kommer att pågå mellan jan 2023 fram till aug 2024.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekteringsledare
  • Förvaltning

Drönarfilm från nedtagningen av tornspiran