Beställare

S:t Johannes Församling Stockholm

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Renovering av St Johannes kyrktorn, pågående

Projektering pågår sedan 2018.
Pågående projektering av restaurering av St Johannes kyrka, en av de bäst bevarade nygotiska kyrkan i Sverige. Allkonstverket, där varje yta har en konstnärlig funktion, är i stort sett intakt. Endast få ändringar och tillägg har tillkommit sedan arkitekt Carl Möller överlämnade den färdiga kyrkan till församlingen 1889.
Med kompetenta projektörer genomför KFS som generalkonsult projekteringen av kyrkans restaurering både interiört och exteriört. Det restaureringsideologiska ställningstagandet är att alla ytskikt endast skall rengöras varsamt så att kyrkans atmosfär och tidskänsla bevaras. Skador retuscheras och i vissa fall kommer ommålning att förekomma. Tekniska installationer planeras så att de kan döljas, på ett sätt så att de inte stör upplevelsen av kyrkans exteriör/interiör. Tilläggsisoleringen av fönstren utförs så att masverket med 1800-talets färgade glas framträder som en enhet och med så få infästningspunkter som möjligt.
Skador på fasadens tegel och puts åtgärdas varsamt och skiffertaket läggs om och återanvänds.
Kyrkans torn har visat sig vara i så dålig kondition att rasrisk föreligger. Detaljprojektering torn pågår våren 2021.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekteringsledare
  • Förvaltning