Beställare

Botkyrka församling

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Totalentreprenör

Byggteknik i Tumba AB

Ombyggnation av Tumba Kyrka

Projektering, renovering och ombyggnation av Tumba Kyrkas fastighet som gjordes mellan år 2022 och 2023. Fastigheten anpassades efter kundens önskemål och krav för att inhysa bl.a. fler kontorsutrymmen, samtidigt som samtliga ytor togs till vara på ett effektivt sätt.

KFS fick i uppdrag att ansvara över både projekteringen och produktionen. Med hjälp av en arkitekt har systemhandlingar tagits fram efter beställarens önskemål, vilket gjort det möjligt att upphandla en totalentreprenör som ansvarade för ombyggnationen. Projektet skedde under en samverkansform mellan beställaren och totalentreprenören, där KFS hade rollen som projektledare. Projektet resulterade i en hyresgästanpassad planlösning som uppfyller församlingens behov, samtidigt som ombyggnationen inte inskränker på kyrkodelen, som lämnades nästan helt orörd förutom en utsmyckning av ett konstverk som gjutits fast på golvet framför kyrkosalen.
Åtgärderna innebar rivning av befintligt ytskikt, anpassning av väggar och kök, modernisering av ytor och kontor samtidigt som man bevarade en öppenhet i form av stora ytor och glasväggar.

KFS-tjänster i projektet
  • Ombud för beställaren
  • Projekteringsledare
  • Byggledare