Beställare

S:t Matteus Församling Stockholm

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

St Matteus kyrka

Projektering och renovering 2017-2020.
Matteuskyrkan i Stockholm färdigställdes 1903 av byggmästare Alfred Johansson.
Kyrkan kan sägas vara i jugendstil med drag av nygotik. Kyrkan vilar på en sockel av granit, delar av första våningen och hela den västrafasaden längs Dalagatan är klädd med släthuggen kalksten och rikt dekorerad, övriga fasader är slätputsade. Tak och tornhuv i koppar.

Projektet som startade hösten 2019 omfattar en renovering av kalkstensdelarna på fasaden inkl stora entrétrappan som plockades ned och återmonterades med delvis nya kalkstenar, en tillgänglighetsanpassning av entré både mot Vanadisvägen och Dalagatan med ramper, renovering av fönster, delvis ny och renoverad ytterbelysning, tillgänglighetsanpassning av bef Hiss mot Dalagatan.
På tornets övre del byttes en hel del kalksten mot ny samt glas i urtavla renoverades/byttes.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef/Projekteringsledare
  • Projekt/Byggledare
  • Förvaltning