Beställare

Maria Magdalena Församling Stockholm

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Maria Magdalena Kyrka, projekt avslutat

Projekterades och renoverades 2014-2017.

Renoverings- och restaureringsprojektet tog ett helhetsgrepp för att återställa kyrkan till sin forna glans samt skapa god arbetsmiljö, funktionalitet för verksamhet och tillgänglighet. Ambitionsnivån var genomgående den allra hösta i hantverksmetod och materialval.

Kyrkan är till största delen från 16- och 1700-talen, med rester även från medeltid och 1500-tal.

Kyrkan putsas om både exteriört och interiört för att återställa den till en enhetlig 1700tals årsring och få bort den vanprydande plastfärgen på insidan.
Restaureringen omfattade också i stort såväl interiören som exteriören av kyrkobyggnaden, samt exteriören av gravkorslängorna och kapellbyggnaden. Exteriört har man reparerat skadade ytor och det ursprungliga utseendet har återskapats. Sten har lagats och målats, plåt reparerades och lades delvis om. Gjutjärnsfönstren demonterades och renoverades helt och nya isolerrutor tillfördes. Snickerier har reparerats och målats.
Interiört har man gjort om ytskiktet på målade ytor, gjort rent och målat om trägolv, metallkonserverat ljuskronor, ljusarmar och kandelabrar samt rengjort och målat om befintliga målade ytor.
Stengolvet har lyfts för nya installationer, återlagts och rengjorts. Trägolv har öppnats och återställts till befintligt utseende. En vindstrappa har renoverats, brandcell och sprinkler installerats på vinden.
Det utfördes en hel del ombyggnad, gradänger har rivits och byggts om till plana golv och förvaringsenheter. Södra läktaren har delvis rivits och återställts till tidigare form med ursprungliga bänkar. Verksamhetsytor har skapats i sidoskeppens östra del och ramper till sakristia och kortrappa har byggts.
Larm- och ljudsystem har nyinstallerats och håller högsta klass.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef/Projekteringsledare
  • Projekt/Byggledare
  • Förvaltning