Beställare

Högalids församling Stockholm

Projektledning

KFS - Susanne Svidén

Renovering av Högalids kyrka, pågående

Projektering för Högalid har pågått sedan 2017. Under 2019 restaurerades kyrkans kolumbarium och våren 2021 påbörjas restaurering och ombyggnadsarbeten på kyrkobyggnaden.

Högalidskyrkan uppfördes 1917 - 23 efter ritningar av Ivar Tengbom, och räknas till en av den svenska nationalromantikens främsta kyrkobyggnader. Kyrkans interiör får betraktas som ett allkonstverk dirigerat av Tengbom och utfört av flera av tidens mest framstående konstnärer och konsthantverkare. Få förändringar har genomförts sedan byggnadstiden och kyrkan är som helhet i stort behov av restaurering. De många bevarade originalytorna och den känsliga miljön ställer samtidigt höga krav på antikvariskt förhållningssätt.

Projektet innebär omfattande arbeten utvändigt med byte av hela koppartaket, omfogning av tegelfasaden, rengöring, förgyllning samt målningsarbeten. Invändigt rengörs hela kyrkan varsamt och skador i kyrkans valv åtgärdas. Samtliga tekniska system är uttjänta och kommer byts ut till modern teknik som varsamt infogas i den känsliga miljön. Projektet omfattar även tillgänglighetsåtgärder, bla en ny hiss från vapenhuset till kyrkans suterrängplan där nya toaletter och nya ytor för församlingsverksamhet tillskapas genom att ca 200 kubikmeter berg tas ut under kyrkan och ytor för tekniska installationer omdisponeras.

Projektet är utmanande både tekniskt och antikvariskt. Med hjälp av skickliga projektörer och entreprenörer bevarar och återställer vi Tengboms vision, samtidigt som vi anpassar byggnaden utifrån församlingens behov idag, och i framtiden.

Projektet avslutas under 2023, i samband med kyrkans 100-års jubileum. KFS mål är att vi då ska ha gett kyrkan förutsättningar för att fungera väl i ytterligare 100 år.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekteringsledare
  • Projektledare
  • Byggledare
  • Förvaltning