Beställare

Gustaf Vasa församling

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Generalentreprenör

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Gustaf Vasa kapellbyggnation

Med start i januari kommer Gustaf Vasa Församling att låta uppföra två kapellbyggnationer/inbyggnader/rum-i-rum-lösningar, i Matteus- respektive Markuskapellet i Gustaf Vasa kyrka.

Gustaf Vasa kyrka är den stora nybarockkyrkan vid Odenplan i Stockholm som invigdes 1906 och som rymmer landets största barockaltare samt ett columbarium i källaren. Kapellen skulle ha byggts vid den stora renoveringen 2016-2017 men av ekonomiska skäl sköts de på framtiden. Projektering och tillståndsprocess för kapellen har skett i omgångar ända sedan 2012.

Kapellinbyggnaderna byggs i korslimmat virke KL (gran) som stomme, en av de mer avancerade stomkonstruktioner som gjorts i KL i Sverige. Kapellen får dessutom ett bärande dubbelkrökt kupolinnertaktak av limträ som bär taket ovanför, ett sk griddshell. Det är det tredje gridshelltaket i Sverige som färdigställs.

Kapellinbyggnaderna kommer till volymen vara en av de absolut största och genomgripande förändringar av ett kyrkorum hittills som genomförts i Svenska kyrkan.

Det kommer att vara flera entreprenörer inblandade i entreprenaden med KFS AB som projekt- och byggledare. Entreprenörerna kommer att överlappa varandra då kapellbyggnationen är ett komplext och avancerat projekt.
Efter beredningsarbetena kommer stommen att resas, därefter är det dags för elinstallationer, glasmonteringar, ventilationssystemsinstallationer, panelmonteringar och finsnickeri, och allt avslutas med målning och behandling av ytskiktet.
Ytskiktet kommer att bestå av almpaneler, där almträet kommer från Gustaf Vasa kyrkas egna almträd som togs ned under 2022 pga almsjukan. Själva träet är det inget fel på och det kommer därför att kunna användas för kapellen.

Kapellen kommer att invigas vid påsk 2023.

KFS-tjänster i projektet
  • Projektering
  • Projektledning
  • Byggledning
AIX Arkitekter AB -Maki Yoshida och Mona Lantzourakis Arkitekt SAR/MSA
AIX Arkitekter AB -Maki Yoshida och Mona Lantzourakis Arkitekt SAR/MSA
AIX Arkitekter AB -Maki Yoshida och Mona Lantzourakis Arkitekt SAR/MSA