Beställare

Botkyrka församling

Projektledning

Susanne Svidén - Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Botkyrka kyrka - omläggning spåntak och fasadrenovering

Projektering och renovering pågår sedan 2019

Botkyrka Kyrka är en medeltida kyrka i Botkyrka kommun. Den är en högt värderad kulturhistorisk byggnad med ursprungliga delar från 1176, om- och tillbyggd vid flera tillfällen genom århundradena. Det befintliga spåntaket är till största delen från 1928. Det är i dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet. Det nya taket stryks med tjära. På samma gång utförs målning och komplettering av plåt samt komplettering av befintligt åskskydd. Projektet påbörjades i augusti 2020 och beräknas vara helt klart under sommaren 2021.
Fasaderna påbörjas 2022.

KFS ansvar och roller
  • Ombud/Projektchef
  • Projekt/Byggledare
  • Projekteringsledare
  • Förvaltning