Beställare

Botkyrka församling

Projektledning

Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm AB

Entreprenör
Projektet

Botkyrka kyrka Interiört – Renovering och lokalanpassning

Botkyrka Kyrka är en medeltida kyrka i Botkyrka kommun. Kyrkan är en högt värderad kulturhistorisk byggnad med ursprungliga delar från 1176, som är om- och tillbyggd vid flera tillfällen genom århundradena. De många bevarade originalytorna och den känsliga miljön ställer samtidigt höga krav på antikvariskt förhållningssätt. Projektet innebär omfattande arbeten invändigt, framför allt för att tillgängliggöra koret. Övriga åtgärder syftar till att renovera och underhålla kyrkan.
Projektering för Botkyrka kyrka har pågått sedan 2022 och blev klar 31 mars 2023. Nu pågår arbetet med FU.

KFS-tjänster i projektet
  • Ombud/Projektchef
  • Projektering
  • Projektledning
  •  Förvaltning